Islam i druge vere

U Kur'anu se reč al din (religija) uvek pominje u svom opštem značenju. I sam izraz islam u opštem smislu označava pokoravanje Bogu i prihvatanje monoteizma, pre nego posebnu religiju koja je kroz Kur'an objavljena Muhamedu s.a.v.a. U svom najopštijem značenju islam je verovanje u Boga, meleke, Božije poslanike i objavljene knjige. Prema mnogim kur'anskim ajetima, Bog je u svakom narodu odredio poslanika iz tog naroda. Prvi čovek i prvi poslanik bio je Adem a.s. Isus Hrist a.s. i Mojsije a.s. bili su dva druga velika verovesnika čije su imena i nebeske knjige potvrđeni u Kur'anu

Islamski teolozi su pisali knjige o heresiografiji, baveći se verovanjima sledbenika različitih vera, poput Jevreja, hrišćana, zoroastrejaca, Sabejaca (obožavaoci zvezda). To ilustruje praksu islamske otvorenosti i tolerancije prema drugim verama, koja je prema mišljenju istoričara i orijentalista imala odlučujuću ulogu na njegov razvoj i širenje. Osim toga, u teološkim, filozofskim i istorijskim delima postoji značajna količina informacija o ostalim verama, jer je islam, kao što se zna, u zemljama poput Irana, Indije, Kine i Španije došao u dodir sa mnogima od njih.

Prema islamskom zakonu muslimansko društvo je u obavezi da pruži zaštitu Ljudima knjige (Ahl-e kitab, oni koji slede Božije vere) i poštuje njihov verski zakon. Bez obzira na to što je u pojedinim periodima istorije ova verska tolerancija postajala žrtva aspiracija pojedinaca ili grupa na vlasti, u postupanju prema pripadnicima drugih vera prošlost islamske civilizacije pruža bolju sliku od drugih. Na primer, sedište pravoslavne crkve i dalje je u Istanbulu, a veliki broj jermenskih hrišćana živi u Iranu i Iraku. Glavni jezik na kome su jevrejski filozofi u Španiji pisali svoja dela nije latinski, već arapski. Kada su 1492. muslimani proterani iz te zemlje, veliki broj Jevreja je pronašao utočište u nekoj od zemalja islamskog sveta, gde su mogli da sve do danas očuvaju svoje versko i kulturno nasleđe. Kao primer se može navesti i miran i tolerantan suživot između muslimana i hindusa u Indiji i u drugim područjima. Prijateljski odnos između muslimana i sledbenika drugih religija prisutan je i danas, izuzev mesta gde misionari i propagatori drugih vera u svojim govorima i propagandnim nastupima neosnovano napadaju muslimane i njihovo društvo.