Pretraga

Kontakt

Neznanog junaka 8
11040 Beograd, Srbija

 Telefon:    +(00) 381 11 3672 564
   2660 386
 Faks: +(00) 381 11 2666 980
   
 E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
  persijski@iran.rs
 
 Web: iran.rs
me.iran.rs
  mk.iran.rs

Online posetioci

khamenei haj 95 01U ime Boga, Milosnog, Samilosnog

Ve-l-hamdu lillahi rabbi-l-'alemin ve sallallahu 'ala sejjidina Muhammedin ve aalihit-tajjibine ve sahbihi-l-muntedžibine ve min tebe'ahum bi ihsani ila jeumid-din

Braćo i sestre u islamu, širom sveta!

Dani hadža za muslimane, dani su ponosa i procvata u očima stvorenja, dani svetlosti srca, poniznosti i prizivanja Stvoritelja. Hadž je sveta, svetovna, Božja i ljudska obaveza. S jedne strane, imperativ "Opet spominjite Alaha, kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite!" i "I spominjite Alaha u određenim danima", a s druge strane porukom "Mi smo ga namenili svim ljudima, kako za meštanina tako i za došljaka" rasvetljava njegove beskrajne i različite dimenzije.

U ovoj jedinstvenoj dužnosti, sigurnost vremena i prostora poput jasnog znaka i svetleće zvezde umiruju srce čoveka, i hadžiju izbavlja iz blokade nesigurnih faktora koji dolaze od imperijalističkih despota koji konstantno prete ljudskim bićima, i daje mu siguran užitak u određenim danima.

Hadž Ibrahimov koji je islam darovao muslimanima, simbol je časti, duhovnosti, jedinstva i procvata; grandioznost islamskog umeta i njegov oslonac na večnu Božansku moć stavlja se na znanje zlobnicima i neprijateljima, i njihova distanca se ističe naspram provalije korupcije, poniženja i ugnjetavanja koje silnici i međunarodne kabadahije nameću ljudskoj zajednici. Islamski i monoteistički hadž, simbol je poruke "A njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom"; položaj izbavljenja od mušrika i prijateljevanje i jedinstvo sa vernicima.

Oni koji su hadž skrili u jedno turističko hodočašće praćeno zlobom i neprijateljstvom protiv verničkog i revolucionarnog iranskog naroda pod plaštom "politizacije hadža", neznatni su i poniženi đavoli koji se u sebi tresu zbog dovođenja u opasnost pohlepe velikog sotone, Amerike. Saudijske vlasti koje su ove godine zabranile odziv na Božiji put i Mesdžidu-l-haram te ponosnim i verničkim Irancima onemogućili dolazak u Voljenu kuću, zabludeli su i koji svoj opstanak na nepravednom prestolju vide u odbrani svetskih imperijalista i savezništva sa cionizmom i Amerikom, te naporima u cilju realizacije njihovih želja, i na tom putu ne libe se da učine bilo kakvu izdaju.

Već blizu godinu dana prolazi od tužnih događaja na Mini kada je nekoliko hiljada ljudi na dan Bajrama i u ihramima, pod Suncem i ožednelim usnama, nepravedno lišeno života. Malo pre toga, u Mesdžidu-l-haramu, također, skupina ljudi zaokupljena ibadetom, obavljanjem tavafa i namaza, sravnjena je sa zemljom. Saudijske vlasti su odgovorne u oba ova slučaja; to je stvar o kojoj se slažu svi tada prisutni, posmatrači i tehnički stručnjaci; a aktualizirane su i pretpostavke o namernom izazivanju ove nesreće od strane nekih intelektualaca.

Odugovlačenje i nepružanje pomoći napola živim ranjenicima žednim života i čije srce žudi za Kurban-bajramom, zajedno s jezikom zikra i melodijom Božanskih ajeta, takođe je jasno i vidljivo. Ljudi okrutnog srca i saudijski zločinci zarobili su ih sa mrtvih telima u zatvorenim kontejnerima, i umesto da im pomognu, donesu vode na njihove žedne usne, oni su im život oduzeli. Nekoliko hiljada porodica iz različitih zemalja sveta izgubile su svoje najmilije, i njihovi sunardonici su ožalošćeni. Iz Islamske Republike Irana poginulo i šehidima postaloje blizu 500 osoba. Srca njihovih porodica još uvek su ranjena i ucveljena, i narod još uvek je tužan i pogođen.

Međutim, saudijske vlasti umesto da se izvine, pokaju i istraže umešanost direktnih krivaca u ovoj strašnoj nesreći, krajnjom bestijalnošću i nemarom, čak ne dozvoljavaju formiranje jedne međunarodne islamske komisije za utvrđivanje istine. Umesto da se nađu na mestu optuženog, nalaze se na mestu tužioca i s još više perfidnosti i lakoumnosti otkrivaju svoje drevno neprijatljstvo sa Islamskom Republikom, i sa svim raširenim zastavama islama naspram neverstva i imperijalizma.

Njihove trube propagande, od političara čije ponašanje prema cionistima i Amerikancima predstavlja ljagu islamskog sveta, do neumerenih i korupcionaških muftija koji otvoreno, nasuprot Knjizi i sunnetu, izdaju fetve, do medijskih kurira kojima čak profesionalna savest, takođe, nije prepreka izmišljanju neistina, zalud se trude da Islamsku Republiku optuže za onemogućavanje iranskim hadžijama da obave ovogodišnji hadž.

Vlastodršci smutljivci koji su formiranjem i opremanjem tekfirijskih i zlokobnih grupa, zaokupili islamski svet unutrašnjim ratovima i ubijanjem nevinih ljudi, a Jemen, Irak, Siriju, Libiju, i neke druge zemlje zaodenuli krvlju; bezbožni političari pružili su ruku okupatorskom cionističkom režimu zatvarajući oči pred bolom i patnjom Palestinaca, te proširili svoj zulum i izdaju do sela i gradova Bahreina.

Bezbožni i nesavesni vlastodršci koji su izazvali veliku tragediju na Mini, i u ime Čuvara dvaju hramova, narušili su sigurni prostor Božanskog hrama, i Božje goste su žrtvovali na dan Kurban Bajrama na Mini, a pre toga u Mesdžidu-l-haramu. Sada govore da hadž nije ispolitiziran, a druge opužuju za veliki greh kojeg su sami počinili ili su mu povod bili. Oni su potpuni dokaz jasne elaboracije Kur'ana časnog kada kaže: "Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji napraviti na Zemlji nered, ništeći usjeve i stoku. - A Alah ne voli nered! A kada mu se rekne: "Boj se Alaha!" - on onda iz inata greši. Njemu je dosta Džehenem, a on je, doista, grozno boravište."

Ove godine, također, prema objavljenim izveštajima, pored opstruiranja iranskih hadžija i nekih drugih naroda, hadžije drugih zemalja dovode u prostor neuobičajenih kontrola uz pomoć špijunskih aparata Amerike i cionističkog režima, i tako za sve Božiju sigurnu kuću čine nesigurnom. Islamski svet, vlade i muslimanski narodi moraju upoznati saudijske vlastodršce, te na ispravan način razumeti skrnavljujuću i bezbožničku realnost i njihovu ovisnost i materijalizam. Zbog zločina koje su izazvali širom islamskog sveta, ne treba da ih se pusti na miru, zbog njihovog zulumćarskog ponašanja prema gostima Milostivog, dobro razmislite o upravljanju dvama hramovima i pitanju hadža. Ustezanjem od ove obaveze, budućnost islamskog umeta bit će suočena sa još većim problemima.

Braćo i sestre u islamu! Ove godine je prazno mesto iskrenim i iranskim hadžijama koji čeznu za obredima hadža, ali oni su svojim srcima prisutni i pored drugih iz celog sveta zabrinuti su za njihovo stanje, i čine dovu da im drvo prokletog idola ne mogne nauditi. Braćo i sestre Iranci, dovite i molite za otklanjanje nedaća u islamskom svetu, i za nemoć imperijalista i cionista te njihovih zaštitinika protiv islamskog umeta.

Moja malenkost, izražavam duboko poštovanje šehidima Mine i Mesdžidu-l-harama iz protekle godine, i šehidima Meke iz 1987. godine. Gospodara 'azze ve džel, molim da im oprosti i podari visoke deredže. Upućujem selam hazret Bekijetullahi E'zam, i njihovom uslišenom dovom molim za ponos islamskog umeta i spas muslimana od smutnje i zlobe neprijatelja.

Ve billahit-teufik ve'alejhit-tekelan

Sejed Ali Hamenei

Koncem Zi-l-Ka'dea
12.06.1395.
02.09.2016.