Pretraga

Kontakt

Neznanog junaka 8
11040 Beograd, Srbija

 Telefon:    +(00) 381 11 3672 564
   2660 386
 Faks: +(00) 381 11 2666 980
   
 E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
  persijski@iran.rs
 
 Web: iran.rs
me.iran.rs
  mk.iran.rs

Online posetioci

Tokom meseca Ramazana (jun - jul 2014. godine) u Teheranu će biti održan Jedanaesti međunarodni "Besmelah" festival.

Pozivamo zainteresovane da u prilogu pročitaju osnovna pravila i uslove učešća na Festivalu, te da se za detaljnije informacije obrate Kulturnom centru Irana u Beogradu.

11 besmellah 01

Poziv za učešće na Jedanaestom međunarodnom "Besmelah" festivalu

Jul-avgust 2014‎
Teheran
IRAN

Ciljevi:‎

 • ‎Stvaranje povoljnih uslova za kulturno povezivanje i razmenu iskustava umetnika islamskog ‎sveta i umetnika drugih veroispovesti;‎
 • ‎Pružanje prilike umetnicima u oblasti Kur'ana širom sveta da učestvuju na Festivalu, te da svoje ‎radove predstave javnosti i da se međusobno nadmeću u kreativnosti; ‎
 • ‎Zaokruživanje kreativnih stremljenja umetnika na planu intelektualne umetnosti; ‎
 • ‎Prepoznavanje najnaprednijih tendencija u međunarodnim umetničkim krugovima;‎
 • ‎Promovisanje umetničkih fondacija u oblasti Kur'ana;
 • Omogućavanje susreta i razmene iskustava i znanja između priznatih iranskih umetnika iz ove oblasti i mladih umetnika iz Irana i inostranstva.

Kategorije:‎

‎1.‎ Grafika na temu Besmelah ajeta, Asma'ol-Hosna (Božijih imena) i svetih imena:‎

 1. Poster;
 2. Logotip.

‎2.‎ Ilustracija na temu:‎

 1. Kur'anske priče;
 2. Obredi i običaji prisutni u zemlji iz koje takmičar dolazi.

Festival se sastoji iz dva dela, otvorene izložbe i počasne izložbe.
U okviru otvorene izložbe biće predstavljeni radovi takmičara odabrani od strane stručnog žirija.
U okviru počasne izložbe biće predstavljeni radovi počasnih gostiju i priznatih majstora kaligrafije ma temu Besmelah ajeta, a koji će biti formalno pozvani od strane organizatora Festivala.

Uslovi učešća:‎

 1. ‎Radovi ne smeju datirati iz perioda pre 2013. godine, i ne smeju biti učesnici sličnih festivala, a autori moraju imati autorska prava na ‎radove objavljivane i izlagane pre samog Festivala.‎
 2. ‎Umetnici Sekretarijatu mogu dostaviti najviše 4 svoja rada iz bilo koje od navedenih kategorija. ‎
 3. ‎Učesnici su dužni da svoje radove dostave Sekretarijatu u digitalnom obliku na CD-u, i to u tiff ‎formatu rezolucije 300 dpi i CMYK kolor profila, uz propratni opis karakteristika umetničkog ‎dela u tekstualnom formatu. Pored toga, uz opis dela je potrebno dostaviti i lične podatke ‎autora (puno ime i prezime, adresu, kontakt telefon...), kao i štampani primerak rada u A4 ‎formatu propisnog kvaliteta štampe (u slučaju bilo kakvih oštećenja ili nepravilnosti u ‎fajlovima, radovi mogu biti odbijeni). ‎
 4. ‎Dostavljeni radovi na CD-u i štampani primerci ne vraćaju se autorima. ‎
 5. ‎Dimenzije prispelih radova u kategoriji postera i logotipa ‎‎moraju biti dimenzija 30x30 cm. ‎
 6. Slanje radova na konkurs ne podrazumeva automatski i učešće na Festivalu. ‎
 7. Sekretarijat zadržava prava da prispele radove koristi u reklamne svrhe, na svojim Internet ‎stranicama, u brošurama, knjigama, kalendarima i sličnim publikacijama.
 8. Učešće na Festivalu podrazumeva bezuslovno prihvatanje svih navedenih uslova Festivala. ‎

Napomene vezane za kategoriju Ilustracije:

 • Radovi bi trebalo da dočaravaju jednu ili više najviših ljudskih vrednosti;
 • Takmičari u okviru ove kategorije mogu dostaviti jedan ili više radova (najviše šest);
 • Dimenzije radova u ovoj kategoriji ne smeju prelaziti 80 cm po dužini i/ili širini;
 • Nakon razmatranja i ocenjivanja digitalnih kopija, autori čiji ‎radovi budu odabrani biće pozvani da Sekretarijatu dostave originale u roku koji će im tom ‎prilikom biti naznačen;
 • Tehnike i teme radova u ovoj kategoriji takmičari mogu izabrati po sopstvenoj želji;
 • Po završetku Festivala, takmičari imaju rok od 30 dana da preuzmu originale svojih radova. Po isteku ovog roka, Sekretarijat Festivala, iako svestan vrednosti ovih dela, usled ograničenog prostora kojim raspolaže neće moći da čuva pomenute radove.

Rokovi i važni datumi:‎

 • ‎Rok za predaju radova je od 27. marta do 27. aprila 2014. godine. ‎
 • ‎Razmatranje i ocenjivanje radova vršiće se do 27. maja 2014. godine. ‎
 • ‎Festival će biti održan u periodu jun - jul 2014. godine, tokom meseca Ramazana.

Nagrade:‎

 • ‎Kandidatima koji osvoje prvo mesto u svakoj od navedenih kategorija pripada statua Festivala, ‎plaketa i novčana nagrada u iznosu od 30.000.000 Rijala. ‎
 • ‎Kandidatima koji osvoje drugo mesto u svakoj od navedenih kategorija pripada statua ‎Festivala, plaketa i novčana nagrada u iznosu od 20.000.000 Rijala. ‎
 • ‎Kandidatima koji osvoje treće mesto u svakoj od navedenih kategorija pripada statua Festivala, ‎plaketa i novčana nagrada u iznosu od 10.000.000 Rijala.‎
 • ‎Dobitniku specijalne nagrade za poseban umetnički doprinos pripada novčana nagrada u ‎iznosu od 40.000.000 Rijala. ‎
 • ‎Radovi kandidata učestvovaće na izložbama i festivalima koji se redovno održavaju širom sveta. ‎

 

Kontakt u Međunarodnom Sekretarijatu festivala

Institut za umetnost i kulturu Mokab honar

Adresa:   No. 7, at corner of Shirazi dead end, Haft Peykar Alley, Nezami Ganjavi St., Tavanir St., ‎Valiasr Ave., Tehran
Telefon:   +98 (21) 88773408
    +98 (21) 88881534
Web:   www.mokaabonline.ir
E-mail:   mokaab_honar@yahoo.com

 

Kontakt za dodatne informacije

Kulturni centar I.R. Irana u Beogradu

Adresa:   Neznanog junaka 32, Beograd, Srbija
Telefon:   +381 11 367 25 64,
    +381 11 266 82 12‎
Web:   iran.rs
    info@iran.rs